Waar kan ik terecht voor het explosieven detecteren?

Waar kan ik terecht voor het explosieven detecteren?

In de Nederlandse bodem bevinden zich nog steeds een grote hoeveelheid explosieven. Regelmatig verschijnt er een berichtje in de krant dat een spelend kind in een weiland op een geheimzinnig voorwerp is gestuit of dat er tijdens de bouw op een nog onontgonnen terrein een bom gevonden is. Het gaat hierbij vaak om overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog, Conventionele Explosieven worden deze genoemd, explosieven die nog niet afgegaan zijn, bommen die niet geploft zijn. Het gaat vaak om bommen van de geallieerde zijde van ongeveer 135.000 ton. In een enkel geval gaat het om geïmproviseerde vuurwerkbommen. Hoewel dergelijke situaties naderhand in de berichtgeving vaak spectaculaire verhalen zijn, levert een blindganger in de grond levensgevaarlijke situaties op. Het is belangrijk dat dergelijk explosieven met kennis van zaken veilig kunnen worden geruimd.

Gespecialiseerde opruimingsdiensten

Explosieven die al jaren in de grond liggen kunnen door bouwwerkzaamheden in de omgeving alsnog tot ontploffing komen. Gespecialiseerde bedrijven worden van tevoren gevraagd om te komen explosieven detecteren voordat er over gegaan wordt tot hei- en graafwerkzaamheden. Het detecteren van explosieven gebeurt met verschillende detectiemethoden die de locatie van het explosief nauwkeurig kunnen bepalen. Dit kan op drie manieren: handmatig, digitaal of met diepte detectie. Elke locatie en elk soort explosief geniet zijn eigen voorkeur. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven met de expertise om explosieven veilig op te ruimen.

Veilig detecteren en opruimen

Met behulp van een magnetometer of een metaaldetector kan in eerste instantie handmatig gezocht worden naar explosieven. Op basis van de handmatige metingen wordt vaak bepaald welke verdere gang van zaken gevolgd gaat worden. Er bestaan verschillende methodes en technieken om explosieven te detecteren en vervolgens veilig op te ruimen. Dit hangt uiteraard af van de werkomgeving en de diepte van het explosief. Gelukkig zijn hier specialisten voor.